วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ - จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร - ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญปฏิบัติงานจิตอาสาจุดถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และวัดโพธิ์บางคล้า - นักเรียน นักศึกษา ร่วมการแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรม งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ - บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

Next Last