วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีวางพานดอกไม้สด โครงการวันน้อมรำลึก “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา พิธีวางพานดอกไม้สด โครงการวันน้อมรำลึก “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา