วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม กราบถวายบังคม เสด็จสู่สวรรคาลัย

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม กราบถวายบังคม เสด็จสู่สวรรคาลัย “การขับร้องเพลง รักพ่อ..ไม่มีวันพอเพียง แปรอักษรเลข ๙” ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last