วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลที่ได้รับมีดังนี้ ๑. การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลเยาวชน “กฟภ” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ (ปีที่ ๓๓) ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ๒. การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๓. การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ครู อุบลวดี โล่สุวรรณ ครุผู้ควบคุมทีม ครู ณัฐวุธ และสง่า โค้ชผู้ฝึกซ้อม