วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตซอล

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตซอล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความสามัคคี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขัน ทีม A วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ชนะ ทีมโรงเรียนพณิชยการฉะเชิงเทรา ๔-๑ ทีม B วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ชนะ ทีมโรงเรียนปัญจพิทยาคาร สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์ ๒-๑

Next Last