วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา - พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล - พิธีถวายพระพรชัยมงคล - ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแสดงความกตัญญูแก่แม่ - มอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น - มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน นักศึกษาจากการประกวดภาพถ่ายความสัมพันธ์ คำบรรยายความรู้สึกลูกกับแม่และการ์ดอวยพรวันแม่ - ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

Next Last