วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับนักกีฬา จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร “หนุมานเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในระดับชาติ จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร “หนุมานเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประเภทกีฬาที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ ๑. กีฬาหมากล้อม - ประเภทชายเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง - ประเภททีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน - ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ๒. กีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ๓. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ๔. กีฬามวยสากลหญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ๕. กีฬากรีฑาหญิง - กรีฑาเมดเร่ ๑๐๐ เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง - วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน - กรีฑาเมดเร่ ๔๐๐ เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ๖. กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง