โครงการ Open House 2016 "เส้นทางอนาคตโลกอาชีพ สู่ฝีมือชน คนสร้างชาติ" CHANGE YOUR LIFE

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ Open House 2016 "เส้นทางอนาคตโลกอาชีพ สู่ฝีมือชน คนสร้างชาติ" CHANGE YOUR LIFE ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเดชา ใจยะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัมมนาครูแนะแนว วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last