วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน ๓ ชิ้นงาน ดังนี้ ระดับ ปวช. - เครื่องปรุงรสต้มส้มสำเร็จรูป ระดับ ปวส. - พลาสเตอร์บรรเทาปวดว่านหางจระเข้ - สารทำความสะอาดพื้นจากมะกรูด