วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดกิจกรรม Music Schools Project เล่นกานมันส์ยกโรง(เรียน) ครั้งที่ ๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ สสส., STOPDRINK NETWORK, NO SMOKING ALCOHOL,เล่นกานมันส์ยกโรง MUSIC FESTIVAL TO SCHOOL จัดกิจกรรม Music Schools Project เล่นกานมันส์ยกโรง(เรียน) ครั้งที่ ๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last