วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี “ผลัดใบ เพื่อเบ่งบาน”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดงาน“ผลัดใบ เพื่อเบ่งบาน”เพื่อแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง ย้ายไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รองผู้อำนวยการ นายชำนาญ แสงทอง ย้ายไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และต้อนรับ รองผู้อำนวยการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รองผู้อำนวยการ นายประเสริฐ แก้วแจ่ม ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ และ รองผู้อำนวยการ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ย้ายมาจากวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last