มอบตัวนักเรียน ระดับ ปวช. ๑และ นักศึกษา ระดับ ปวส. ๑ โควตา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานมอบตัวนักเรียน ระดับ ปวช. ๑และ นักศึกษา ระดับ ปวส. ๑ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา