เยี่ยมคุณอุดม เฉลิมช่วง ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยนางสุกัญญา จันทร์รัศมี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคุณอุดม เฉลิมช่วง ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา