มอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last