ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเค้กช่วงเทศกาลปีใหม่

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จำหน่ายคุกกี้และเค้กในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีรายการดังนี้ ๑. คุกกี้คอนเฟลก ๓๐๐/กก. ๒. คุกกี้อัลมอล ๔๙๐/กก. ๓. คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ๔๕๐/กก. ๔. เค้กเนยสด ๑๙๐/ปอนด์ ๕. เค้กช็อกโกแลต ๒๒๐/ปอนด์ ๖. เค้กอัฟไซดืดาวน์ ๒๑๐/ปอนด์ สั่งจองได้ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่อาคาร ๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ๐๓๘-๕๑๑๑๔๒)

Next Last