กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จัดงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และนายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last