งานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา