วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา