พิธีเปิดกองลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ ดร.อรสา รามโกมุท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8