กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year 2017)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year 2017) กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการเรียน การสอน ทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

First Previous