การประเมินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous