กิจกรรม “๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม “๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยรับสัญญาณจากส่วนกลาง (ช่อง ๕) ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

Next Last