งานแสดงความยินดี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานแสดงความยินดีกับคุณครู ๒ ท่าน ครูอรพรรณ คงพันธุ์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และครูดุษฎี น้อยใจบุญ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last