โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) มีการฝึกอบรมการย้อมผ้าและรับย้อมผ้าสีดำ โดยวิธีการย้อมแบบเย็น ฝึกอบรมการทำริบบิ้น สีดำพร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และเปิดบริการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last