งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ประจำปี ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ประจำปี ๒๕๕๙ กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา