พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ ๗ วัน แห่งการสวรรคต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา