โครงการบริการวิชาชีพ (๑๐๘ อาชีพ) ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จัดโครงการบริการวิชาชีพ (๑๐๘ อาชีพ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพเสริม เพิ่มการหารายได้ระหว่างเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายกล้าณรงค์ จันทศร ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสอนทั้งหมด ๖ แผนกวิชา ๑.แผนกวิชาการเลขานุการ - การทำตุ๊กตาสุนัข ๒.แผนกวิชาคหกรรม - การทำสร้อยข้อมือจากเชือกหนัง ๓.แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า ๔.แผนกวิชาการตลาด - การทำลิปบาล์ม ๕.แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ - การทำปอเปี๊ยะทอด ๖. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ - การทำยาหม่องสมุนไพร

Next Last