รายการ อาชีวะ ทูเดอะฟิวเจอร์ "แหล่งเรียนรู้อาหารไทยในตำนาน"

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับเลือกให้ถ่ายทำรายการ อาชีวะ ทูเดอะฟิวเจอร์ "แหล่งเรียนรู้อาหารไทยในตำนาน" โดยมีพิธีกรดำเนินรายการคือ พิธีกรหลัก สุธีร์ เสียงหวาน และ "อาชีวะ ชิม ช้อป ชิลล์" โดย สุธาวัลย์ โอสถเจริญ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ออกอากาศวันเสาร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๕ - ๑๔.๐๐ น. ช่อง NBT

Next Last