กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last