พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด“วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ ๑๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา