โครงการ“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา”ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา”ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับความร่วมมือจาก ขนส่ง