งาน “ราตรี น้ำเงินแสด”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงาน “ราตรี น้ำเงินแสด” งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last