พิธีผูกขวัญวันลา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีผูกขวัญวันลา ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีพระวิทยากร บรรยายพิเศษ พระครูปรีชากิจจานุวัฒน์ จากวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last