พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และเชิญผู้ปกครองและนักศึกษา พบสถานประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีสถานประกอบการให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑. บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๒. บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ๓. บริษัท เค. เอ. ซัคเซส จำกัด ๔. สำนักงานตรวจสอบบัญชีปทุมพร

Next Last