แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร แสดง ความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร รางวัลที่ได้ดังนี้ 1. ค้างปลูกไม้เลื้อยจากท่อพีวีซี - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. ชีสทาร์ตมะม่วงแป้งข้าวกล้อง (Brown rice Cheese Tart with Mango) - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 3. ไส้กรอกหัวปลี Banana Blossom Sausage - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภท ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 4. หัตถศิลป์ถิ่นเมืองจาก - รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 5. CVC Bike Care ระบบแจ้งเตือน เมื่อเกิดอุบัติเหตุสำหรับนักปั่นจักรยาน - รางวัลชนะเลิศประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว 6. กระเทียมชีวภาพบรรเทาอาการหวัด - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 7. ยาสีฟันสมุนไพรย่านาง ตำลึง น้ำมันมะพร้าว - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 8. ระบบส่งจ่ายน้ำประปาควบคุมผ่าน IoT - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 9. Yanang Tamlung Naman maphraw Herb Toothpaste - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญทอง องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ 10. Exercise equipment for healthy hands and feet muscles - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ