เยี่ยมผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบให้นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นางสุกัญญา จันทร์รัศมี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยม คุณอุดม เฉลิมช่วง ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา