ร่วมขบวนแห่ทางบกในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนแห่ทางบกในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา