ประชุมทำความร่วมมือกับมหาลัยเห้อโจว ประเทศจีน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมทำความร่วมมือกับมหาลัยเห้อโจว ประเทศจีน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา