วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา