ต้อนรับคณะครู นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเฮ้อ โจว ประเทศจีน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาต้อนรับคณะครู นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเฮ้อ โจว ประเทศจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ไทย จีน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last