วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ “วันนักข่าว” ๕ มีนาคม

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยาน “ทัวร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ “แปดริ้วปั่นชิวๆ ลิ่วตามลม ชมตลาดน้ำ” ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ของมูลนิธิสื่อมวลชนฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีงาน "รวมพลคนทำข่าว" และมอบนางสุกัญญา จันทร์รัศมี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนสมทบทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ของสมาคมนักข่าวและสื่อสารมวลชนฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ “วันนักข่าว” ๕ มีนาคม