วัน“มาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๖๑ พิธีเวียนเทียน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดฉะเชิงเทราสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน “มาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๖๑ พิธีเวียนเทียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา