มอบรางวัลกับผู้จำหน่ายเค้กและคุกกี้

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลจากการจำหน่ายเค้กและคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่ที่มียอดการจำหน่ายสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา