ปีใหม่ ๒๕๖๑ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานปีใหม่ ๒๕๖๑ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีในองค์กร โดยมีการประกวดแต่งกายสวยงาม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last