กิจกรรมฝึกอบรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนนท์ ชูผล ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัทโพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last