วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ปีที่ ๗๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ปีที่ ๗๙ (วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ของทุกปี) ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last