กล่าวคำปฏิญาณตนและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประกวดคำขวัญวันครู

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และครูพิเศษสอน กล่าวคำปฏิญาณตนและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประกวดคำขวัญวันครู เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last