ต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา