เข้าเยี่ยมคุณอเนก วันทิพพา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางสุกัญญา จันทร์รัศมี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมคุณอเนก วันทิพพา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา